Markarbeten

Vi utför de vanligt förekommande markarbetena


-Stensättning

-Trädgård / Markplanering

-Enskilda avlopp

-Dränering

-Grundläggning

-Fibergrävning


Vi kan utföra hela projektet från början till slut om så önskas


Nedan ett par exempel från våra projekt på hur man kan förändra sin utemiljö med stensättning, stödmurar, utomhusbelysning och växter.

FÖRE

FÖRE

EFTER

EFTER

FÖRE

EFTER

Fastighetstjänst


Vi utför byggnation och renovering från den lilla altanen till den större ladugården.

Även underhåll och skötsel av befintliga hus och trädgårdarctNedan ett axplock från olika projektHandräckning vid montering av Attefallshus från Arvidhus Mjöbäck, Markanläggning och plintar DALAB

Renovering av väg och dike.

Villa Orlunda

Totalentreprenad av hustomt, markplanering, dränering, stensättning/murar, utomhusbelysning, växter, gräsmatta.


Markarbete med stenläggning av parkering och gångar, stödmurar, utomhusbelysning.

Granittrappa på naturtomt

Markarbete för husgrund

Copyright © All Rights Reserved